TERMIŅA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS

 

Kopš 2010. gada 1. jūlija Latvijas Republikā iegādājoties nekustamo īpašumu var iegūt termiņa uzturēšanās atļauju (turpmāk tekstā TUA).

TUA tiek izsniegta uz pieciem gadiem. Latvijā nerezidents ar TUA var uzturēties neierobežotu laiku, kā arī nav minimālā uzturēšanās termiņa, tas nozīmē, ka investoram jāatbrauc uz Latviju vismaz vienreiz gadā, lai apliecinātu, ka ir nomaksājis nekustamā īpašuma nodokli, atjaunotu apdrošināšanu un pagarinātu vēl uz vienu gadu ID karti.

TUA nerezidentiem sniedz iespēja uzturēties un pārvietoties Šengenas zonā līdz 90 dienām pusgadā.

 

Priekšnosacījumi, lai investors varētu saņemt TUA pret nekustamā īpašuma iegādi:

 • Nekustamā īpašuma vērtībai jābūt vismaz 250 000 EUR
 • Nekustamā īpašuma kadastrālajai vērtībai jābūt vismaz 80 000 EUR vai ja tā ir mazāka, tad jābūt sertificēta vērtētāja īpašuma novērtējumam par vismaz 250 000 EUR
 • Nekustamajam īpašumam jābūt dzīvoklim, mājai, komerctelpām u.c. telpām vai būvēm, bet ne zemei vai mežam 
 • Investoram no darījuma summas jāiemaksā 5% Valsts kasē.

 

Nepieciešamie dokumenti TUA noformēšanai:

 • Anketa;
 • Pase;
 • Fotogrāfija;
 • Dokumenti, kas apliecina nekustamā īpašuma iegādi (Zemesgrāmata, Pirkuma līgums, ja ir, darījuma konta līgums);
 • Apliecinājums iztikas minimumam, uzrādot izrakstu no bankas par konta atlikumu;
 • Izziņa par nesodāmību;
 • Bankas izziņa, ka maksājums par nekustamā īpašuma iegādi veikts bezskaidrā veidā;
 • Ja papildus TUA taisa ģimenes locekļiem, tad vajag laulības un bērnu dzimšanas apliecības;
 • Ārsta apliecinājums/izziņa, ka pretendents neslimo ar tuberkulozi (izmeklējums jāveic pie Latvijas speciālistiem);
 • Apdrošināšana;
 • Iesniedzot kopijas, jāuzrāda oriģināli visiem dokumentiem.

 

Dokumentus iesniegt var gan Latvijas Republikas vēstniecībās/konsultatīvajās pārstāvniecībās ārzemēs, gan arī Latvijā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.